JANUAR 2022:

Sundhedsstyrelsen har indskærpet at fornyelse af afhængighedsskabende medicin KUN kan foregå ved en konsultation. Det vil derfor ikke længere være muligt at få fornyelse på disse recepter elektronisk eller telefonisk.

Lægerne 3 øst vil gerne leve op til gældende regler og give patienter og samfund den maksimale sikkerhed på dette område, her tænkes også på trafiksikkerheden ved anvendelse af disse midler.

Hvilke medikamenter er vanedannende?
– Morfin og lignende præparater
– Svagere morfinlignende præparater (fx Kodein og Tramadol)
– Beroligende midler (fx oxapax og alprazolam)
– Sovemidler (fx imozop og zolpidem)

Fra den 1. marts 2022 kan fornyelse af recepter på vanedannende medicin derfor KUN foregå ved fremmøde uden tidsbestilling i følgende tidsrum:

MANDAG kl. 8.00-8.45 og TORSDAG kl. 15-15.45.

– Konsultationen sker hos en af vores sygeplejersker

– Der kan forekomme ventetid
– En læge skal altid godkende alle recepter efterfølgende
– Fornyelse af recepten sker for minimum 1 måned ad gangen
– Fornyelse af recepten må ikke ske efter telefonisk eller elektronisk henvendelse
– Alle patienter skal mindst have én konsultation hos deres læge årligt vedr. denne ordinationstype. Der vil her blive lagt plan for fremtidig ordination, ændringer og evt. nedtrapning/ udtrapning.

Undtagelser:

Der kan være undtagelser; fx patienter der lider af alvorlig sygdom og ikke kan komme i konsultationen. Disse patienter laver en aftale med deres læge ang. ordinationen.

AUGUST 2022:

Her på nedenstående Link kan du se seneste tilsynsrapport for Lægerne 3øst.

Endelig tilsynsrappor